Tarkista elintarvikkeesi DNA:n varalta

Evira ilmoittaa SOK:n tekemästä takaisinvedosta. Samasta takaisinvedosta kirjoittaa myös Talouselämä, otsikolla:

Hyväksymätöntä muuntogeenituotetta myynnissä S-kaupoissa kautta maan – “Hävitä tuote”

Tuote nimeltä Rainbow Smoothie Hedelmä (ananas-mango-papaija -sekoitus) on ilmeisesti vedetty kaupoista. Sitä valmistaa puolalainen Ardofreeze S.A.

Miksi? Koska se sisältää muuntogeenistä papaijaa. Muuntogeeninen papaija kehitettiin ensin Havaijilla taistelemaan vaikeaa virusta vastaan. Papaijan viljelys on tuhoutunut lähes kokonaan kahdesti Havaijilla viruksen takia. Muuntogeeninen lajike pelasti tuotannon, ja nykyisin 3/4 kaikesta papaijan kasvatuksesta Havaijilla (17,5 % kaikesta papaijasta maailmasta tuotetaan Havaijilla. Intia nousijana 38 prosentilla) on muuntogeenista. Papaija kärsii vastaavanlaisista kasviviruksista muuallakin tuotannossa, ja niitä vastaan ollaan kehittämässä uusia lajikkeita.

EU:lla on tiukka lainsäädäntö GMO-tuotteiden osalta. Kaiken on kuljettava saman tarkastusprosessin läpi, vaikka tuote/lajike olisikin ollut laaja-alaisessa käytössä jo aikoja. Koska yksikään taho ei ole ollut kiinnostunut tuomaan muuntogeenistä papaijaa Eurooppaan (varmaan koska ilmapiiri ei ole täällä erityisen suvaitseva), ei sille siis ole myös lupaakaan haettu. Ja siksi se on kielletty täällä.

SOK kehottaa hävittämään tuotteet ja palauttamaan pakkaukset, jotka sitten hyvitetään. Proseduuri on tietysti säännösten mukainen, mutta on the face of it täysin absurdi. Muuntogeeninen papaija on 18 vuotta vanha keksintö ja sekä teorian, että käytännön tasolla täysin riskitön. Tämä takaisinveto on seurausta täysin päättömästä regulaatiopolitiikasta ja teknologiapelosta. Nämä on näitä tarinoita, joita voi puoliksi häveten kertoilla EU:n ulkopuolisille ystävilleen: hedelmät roskiin, väärä DNA.

cringeworthy

Valkee on yrittänyt hiljentää kriitikoitaan

Yksinomaan Valkeen toimia tarkastelevan ja kritisoivan verkkosivuston earlightswindle.com pitäjä kertoo blogissaan olleensa Valkeen uhkailun ja oikeustoimien kohteena vuosina 2013 ja 2014. Verkkosivusto joutui Valkeen johtohahmojen silmätikuksi jo perustamisensa kynnyksellä, kun sivustolla oli hädin tuskin lukijoita. Juuso Nissilä ja Pekka Somerto olivat ottaneet “henkilökohtaisesti” yhteyttä sivuston ylläpitäjään, vaatien sivuston sulkemista:

http://earlightswindle.com/gloom/2015/02/valkee-ltd-vs-earlightswindle-com-shutdown-attempt-legal-action-fails/

Tammikuussa 2014 Valkeen edustaja oli tehnyt ilmoituksen Suomen poliisille. Toukokuussa 2014 valitus uusittiin, väittämällä mm. että sivusto aiheuttaa massiivista vahinkoa yritykselle ja sen osakkaille.

Koska lakijutussa ei ole lainkaan substanssia, poliisi lopetti asian tutkimisen vuotta myöhemmin.

After one year, the officers working on the case and the prosecutor made the decision to end the investigation, because it is highly unlikely to lead to a conviction under these circumstances. There has be[en] no wrongdoing. Valkee has left only the possibility to call on a civil court. The chances to win the facts are near zero, after it was made clear that nothing unlawful happened. But the company has money left. It would not surprise if they make a last stand.

Valkeen hädän kyllä ymmärtää. Sivustolla esitetyt asiat ovat raskaita, ja ne on esitetty raskain sanankääntein. Vaan minkäs teet, ne ovat ainakin enimmäkseen tosiasioita. Paha saa palkkansa? Valkeen vaatimukset keississä olisivat tuomion tullessa tarkoittaneet muun muassa sitä, että Suomessa ei saisi viitata sanalla “huijaus” yrityksiin, joita ei ole tuomittu sellaisesta.

Asiakirjat eivät ole vielä julkisia, mutta kun ne tulevat julkisiksi, tuomme ne parhaamme mukaan silmienne eteen.

Skeptics United ei ole joutunut tällaisten toimien kohteeksi, enkä ole kuullut Paholaisen Asianajajankaan saaneen höykytystä.

Uusi ohje poikien sukuelinten silpomisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut tuoreeltaan ohjeen “poikien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista”. Koska elämme länsimaisessa sivistysvaltiossa, jossa yksilöiden oikeuksia kunnioitetaan, tässä blogimerkinnässä viitataan jatkossa silpomisiin. Ohje löytyy täältä.

STM perustelee tiedotteessaan, sekä itse ohjeessa sen tarpeellisuutta seuraavin sanankääntein:

Poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen sääntelyä on valmisteltu vuodesta 1999. Silloin valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE pohti poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen eettisiä näkökohtia. Vuonna 2003 sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvitti poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen lainsäädäntötarvetta Suomessa ja esitti lakia poikien ympärileikkauksesta. Työryhmän ehdotus ei edennyt hallituksen esityksenä eduskuntaan.

Ja

Ympärileikkausohje

Ongelma on STM:n mietintöjen perusteella uskonnollisessa perinteessä. Emme voi yksinkertaisesti kieltää silpomisia, sillä ne siirtyisivät ns. “maan alle”, ja tulisivat siksi turvattomammiksi uhreilleen. Näin ollen on “pienempi paha”, että toimenpidettä ei kriminalisoida, ja että sille annetaan selkeät, turvallisuutta edesauttavat ohjeet. Logiikka on kenties omassa kuplassaan pätevä. Saman kuuloista on myös logiikka prostituution laillistamisen puolesta. Laillistetaan ja valvotaan.

Palataan tähän pian. Minkälaisia ohjeita STM on siis silpomisille antanut?

1. Tekijän on oltava laillistettu lääkäri.
2. Lupa silpomiseen on tultava molemmilta vanhemmilta, ja vasta tiedottamisen jälkeen.
3. Jos poika kieltäytyy, häntä ei saa silpoa. Jos hän on liian nuori antaakseen suostumusta, FUCK IT. Antaa mennä vaan.
4. Toimenpidettä ei korvata verorahoista.
5. Se on suoritettava puudutuksella, steriilisti ja muuten “asianmukaisesti”.

Lopuksi STM runoilee kauniisti siitä, kuinka Suomi on allekirjoittanut noudattavansa lapsen oikeuksia koskevan yleissopimusta ja sen 24(3) artiklan mukaan on velvollinen “ryhtymään tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimiin poistaakseen lapsen terveydelle vahingollisia perinteisiä tapoja”: Tämä kuulemma saavutetaan vuoropuhelulla uskonnollisten yhteisöjen kanssa, ja tiedottamalla vanhemmille “mahdollisista haitoista”.

Let me be clear here.

STM:llä on varmasti jonkin asteinen paras mielessään. Tekstistä tihkuu läpi hinku lopettaa koko perinne. Ohjeen kirjoittajat tuntuvat ymmärtävän, että silpomiset ovat perusoikeuksien loukkaus.

Silpomiset

 

Saatatte myös olla sitä mieltä, että olen hieman ilkeä, ja vääristelen keskustelua sanapeleilläni (silpomiset vs. ympärileikkaus).

Haluan kuitenkin osoittaa mielestäni häikäisevän ajatusvirheen tässä keskustelussa. Sallinette pienen lähdetekstien muokkauksen uuteen uskoon:

Ohje tyttöjen ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeen ei-lääketieteellisin perustein tehtävästä tyttöjen ympärileikkauksesta. Ohjeen mukaan ei-lääketieteellinen ympärileikkaus voidaan tehdä alle 18-vuotiaalle tytölle tietyin edellytyksin. Ohjeen tavoitteena on varmistaa, että toimenpide tehdään turvallisissa olosuhteissa.  

Ei-lääketieteellinen ympärileikkaus on peruuttamaton toimenpide, jossa puututaan tytön ruumiilliseen koskemattomuuteen. Ympärileikkauksen siirtäminen aikuisuuteen tai kunnes tytöt ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykenevät itse antamaan siihen suostumuksensa ei kuitenkaan ole uskonnollisista syistä aina mahdollista.

Tyttöä on kuultava ympärileikkauksesta ja hänelle on annettava riittävät tiedot ympärileikkauksesta ja sen vaikutuksista hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Ympärileikkausta ei saa tehdä tytön ilmaiseman tahdon vastaisesti, jos hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee ymmärtämään ympärileikkauksen merkityksen.

Mitä olen yllä tehnyt, voitte tekin tehdä kotisohvallanne. Lukekaa koko STM:n ohje niin, että korvaatte pojat tytöillä. Itse asiassa, lukekaa kaikki julkinen keskustelu aiheesta näin. Näin tyttöjen silpominen muuttuu “vain” ympärileikkaamiseksi ja se mikä on ilmeinen, ilmat keuhkoista järkyttävä rikos ihmisyyttä vastaan toisaalla, on uskonnollisista perinteistä johtuva välttämättömyys toisaalla.

STM:n ja muiden, samaa mieltä olevien tahojen argumentti “laillista ja valvo” on pahasti yksisilmäinen. Jos operaatioiden valuminen “maan alle” on niin suuri ongelma kriminalisoinnin edessä, miksi sitä ei nähdä tyttöjen kohdalla? Miltä kuulostaisi seuraavanlainen STM:n kanta tyttöjen silpomisiin: “Tehdään se nuorena oikein, ja sitten se voidaan vaikka kirurgisesti peruuttaa vanhemmalla iällä. Mitä tahansa, kunhan ei kriminalisoida ja se menee maan alle.”?

Miksi “laillista ja valvo” on niin absurdi argumentti tyttöjen kohdalla, mutta ei poikien? Seksin oston kohdalla se (oletetusti) toimii, koska sen alaiset toimijat ovat suurin osa itsenäisiä toimijoita. Pikkulapsi ei ole.

Sallisiko STM kaikki pienten lasten kirurgiset muokkaamiset, jotka “tehdään oikein” ja niistä “on harvoin terveydellistä haittaa”? Saanko leikellä lapseni korvannipukoita puudutuksen alla? Entäpä sormen lyhentäminen? Varpaan leikkaaminen? Ei-näkyvän arven luonti?

 

Arvoneutraalius ja tekstilajin oikeaoppinen valinta

Syksyn ylioppilaskirjoitukset lähestyvät. Äidinkielen tekstitaito on alle kuukauden päästä. (Iik!)

Kaikkien tulevien kirjoittajien kannusteeksi tulemme tänään lyhyesti analysoimaan erästä Opettaja-lehden numeron 32 tekstiä. Kyseessä on pakina nimeltä Rehtorilla on asiaa. Varoitettakoon jo etukäteen, että pakina on tekstilajina vaikea ja vaatii Waltarin sanoin “luontaista tyylitaitoa”. Usein myös sanataiteilu on asianmukaista.

Kirjoittaja käsittelee pakinassaan kouluilta vaadittua arvoneutraaliutta. Asia ei ole ollut tapetilla sitten kevään, mutta pakinoilta ei tyypillisesti vaadita ajankohtaisuutta. Lehden kohdeyleisö on opettajisto, joten aihe on sinällään hyvä. Kritisoivan pakinan tyyliin kuuluu vastustetun asian saattaminen naurunalaiseksi liioittelemalla ja tekemällä epäsopivia rinnastuksia. Kirjoittaja onkin ottanut Laajasalolta selkeitä vaikuttimia kirjoittaessaan, kuinka uutta arvoneutraalia projektia toteuttava rehtori liputtaa tänä lukuvuonna läpinäkyvällä pressulla, eikä juhlapyhinä saa toivottaa muuta kuin vuodenajan terveiset. Pakinassa myös uskontoon viittaavat kirosanat ovat kuulemma kiellettyjä.

Pakina on sopivan lyhyt, mutta tiiviiksi sitä ei voi sinällään kutsua. Liian paljon selitetään auki lukijalle. Sanataiteilu puuttuu kokonaan. Hyväntahtoisesta “arvoneutraaliuden” nälvimisestä tihkuu myös hieman katkeruutta (“Suvivirren sensuroiminen”), joka saa lukijan heti varpailleen. Pakinan tavoitteena on turista/tuhista lukijan kanssa, ei heidän kiivastuttaminen. Sosiaalisen median reaktiota lukien tässä on epäonnistuttu.

Pakinaa kirjoittaessa on tärkeä myös pohtia, mille lukijaa yritetään saada nauramaan. Kuinka ollakaan, pakinan rinnastukset ja liioittelut kuuluvat niin tiiviisti mm. Suvivirren ja kristillisten aamunavausten puolustajien standardiretoriikkaan, että pakina on luettavissa myös pakinan asuun puetuksi kantaaottavaksi kolumniksi. Mille tässä nauretaan? Mm. Laajasalon suorittama “arvoneutraaliuden” kategorinen virhe esimerkiksi suvivirsikeskustelussa on asiaan perehtyneille ilmeinen, mutta kun se esiintyy sellaisenaan pakinassa, on vaarana, että pilkka osuu omaan nilkkaan. Suomen lipusta kertova kappale olisi täydellinen pakinassa, joka nälvii Laajasalon argumentaatiota.

Keskivertopakina on kirjoittajan kanssa samaa mieltä oleville kelpo, mutta eri mieltä oleville raivostuttava. Hyvä pakina saa vastustajatkin hymisemään. “Ei se ihan noin mene, mutta olipa hauska heitto.” Henkilökohtaisesti minua vaivasi, että tuntui, että tekstin kirjoittaja olisi voinut keskustelussa itse oikeasti tehdä vastaavat rinnastukset. Kuten Laajasalo tekee.

 

*Huom. Tämä ei ole oikea tekstianalyysi. Älkää ottako mallia, arvon lukiolaiset. Pakinaresursseja kannattaa toki selata, jos Lautakunta päättää ikävänä entiteettinä heittää pakinan tehtävien sekaan. Yritin naamioida tekstianalyysiksi huomion siitä, että vaikka tämä teksti ja sen sisältämä kritiikki on puettu pakinaksi, se vaikuttaa tahattomien väärinymmärrysten julistamiselta (koulujen kristillisyyden puolustajien tapaan) tahallisen väärinymmärtämisen vitsin sijaan. Suvivirsikohua olisi voinut nälviä esimerkiksi puhumalla suvivirren paloittelemisesta atomaarisiin osiin syystä X. Summa summarum: Pakinat ovat vaikeita. Valitse tekstilaji, jonka osaat. (Kertoo kokelas, joka ei aikoinaan noudattanut tätä neuvoa.)

Opimme Suurelta Opettajalta: seksuaalisuuden demonit

Kylläpä saatiin tosimaailma hyvin kuvattua tähänkin kuvitukseen
Kuvassa Hunks-enkelit viheltelevät “kauniille naisille, joiden kanssa he halusivat olla sukupuoliyhteydessä”.

Suhtaudun harvaan asiaan intohimoisemmin kuin uskontojen arvelluttaviin dogmeihin. Paitsi ehkä popcorneihin.

Siksipä intohimoistuin [sic] melkoisesti lukiessani Helsingin Sanomista tällä kertaa Jehovan Todistajien toilailuista. Kyse on opuksesta nimeltä “Opimme Suurelta Opettajalta“. Pääpiirteittäin teos on melko kevyttä luettavaa. Juuri sellaista mitä odottaisi uskonlahkolta, joka haluaa varmistaa jälkeläistensä pysyvän ruodussa. Kaunistelemattomat kutsuisivat aivopesuksi. Luvussa 10 rohjetaan kuitenkin jakaa nuorille lapsille seksuaalikasvatusta melkoisin painotuksin.

Meidän on tärkeää tietää, mitä pahaa demonit yrittävät saada meidät tekemään, joten mietihän sitä. Mitä pahaa demonit tekivät tultuaan maan päälle? Ennen vedenpaisumusta he olivat sukupuolisuhteissa naisten kanssa, mitä enkelit eivät saa tehdä. Nykyään demonit ovat iloisia, kun ihmiset eivät noudata sukupuolisuhteita koskevaa Jumalan lakia.

Helsingin Sanomien artikkelissa sitten kysytään lastenpsykiatreilta mitä mieltä he materiaaleista. Kovin moni ei varmaan ylläty, että demoneilla pelottelu ei ole useimpien lastenpsykiatrien mieleen.

“Lasten pelottelua yliluonnollisella en hyväksy. Asioita voi aivan yksinkertaisesti kasvatuksellisista syistä kieltää pelottelematta lasta turvattomaksi”, Raisa Cacciatore sanoo.

Vielä mielenkiintoisemmaksi materiaalin tekee sen seksuaaliopetukset:

Enkelien on kuitenkin väärin olla sukupuolisuhteissa. Jumala haluaa, että ainoastaan miehet ja naiset, jotka ovat naimisissa keskenään, ovat sukupuolisuhteissa toistensa kanssa.

Nykyään jotkut nuoret pojat ja tytöt harrastavat sukupuolisuhteita, mutta he tekevät siinä väärin.

Demonit esimerkiksi pitävät siitä, että poika ja tyttö leikkivät toistensa siittimellä tai hävyllä. Me emme halua tehdä demoneita iloisiksi, emmehän?

Ilmeeni kun

 

Olen ehkä vähän liberaali, mutta mielestäni lääkärileikit kuuluvat asianmukaiseen lasten kehitykseen ja vapaasti ilmaistu seksuaalisuus nuoruuteen. Saatteeksi kelvannee ajoissa aloitettu seksuaalikasvatus myyttisten demonisatujen sijasta. Jehovien materiaalin tavoite tukahduttaa lasten seksuaalisuus ja uteliaisuus on kaikessa huutavassa ilmiselvyydessään puistattava. Ja lapsille ja nuorille vahingollinen. Kuten psykiatritkin osasivat jo Helsingin Sanomien jutussa valaista.

Jos on pakko indoktrinoida, niin voisiko sen edes tehdä oikein?

Alternative Medicine FAILS #47: “Dokumenttivideo osoittaa kiistattomasti”

Sivustolla ammattihomeopaatti.fi on otsikoitu eräs varsin tuore kirjoitus seuraavalla tavalla:

Homeopatia toimii sittenkin, Saksalainen dokumenttivideo osoittaa kiistattomasti

 

Otsikon suurin virhe ei valitettavasti ole kansallisuuksien kirjoitussääntöjen tuntemattomuus, vaan sen esittämä tilanne. Joku (ilmeisesti ammattihomeopaatti) on selkeästi sitä mieltä, että dokumentilla voidaan osoittaa jokin kiistattomasti. Dokumenteista voidaan rakentaa vakuuttavan kuuloisia, ja niissä voidaan viitata tutkimuksiin ja dataan. Mutta ne ovat lähinnä pintapuolisesti informatiivisia ja tehty vetoamaan katsojaan. Katsoja ei voi koskaan saada asian koko syvyyttä katsomalla televisiodokumenttia.

Tässä nimenomaisessa dokumentissa toki viitataan kahteen tutkimukseen ja anekdootteihin, mutta tämä on melko kaukana kiistattomasta osoittamisesta. Ei tosin yllätä homeopaatin suusta. Heille kun anekdootti on usein objektiivista ja analysoitua dataa parempi todiste.

Liitän dokumentin tähän alle, jotta sitä voi vilkaista, mutta en suosittele käyttämään siihen aikaa. Olen dissektoinut sen puolestanne.

YouTube Preview Image

Ammattihomeopaatti kirjoittaa, että

Pitkäaikainen kiista on jakanut tiedeyhteisöä: toimiiko homeopatia vain placebovaikutuksen avulla vai onko sillä oikeita parantavia vaikutuksia. Saksalainen televisiodokumentti koosti tuoreimman tutkimuksen ja sen perusteella on kiistatta pääteltävissä, että homeopatia on tehokas toimiva hoitomuoto, jonka vaikutus ei perustu placebo- eli lumevaikutukseen.

Saksalainen dokumenti ei koostanut tuoreimpia tutkimuksia, sen viittaamat kaksi tutkimusta ovat vuosilta 2007 ja 2010. Dokumentin esitysajankohtaa en tiedä, Youtubeen se on lisätty tämän vuoden huhtikuussa.

Dokumentti käy ensin läpi perinteisen tutkimuksen, jossa Bernin yliopiston sairaalassa tutkitaan ADHD-lapsia ja homeopatian vaikutusta heihin. ”Jos tällä tutkimuksella oli tarkoitus osoittaa, ETTEI homeopatia toimi, joutuisimme yksikantaan toteamaan, että tämä tutkimus ei tue väitettä. Päinvastoin, joudumme tämän valossa toteamaan, että homeopatia toimii sittenkin.”, toteaa Bernin yliopiston tutkija Meiersteinlin ja tämän tiimi, joka tutki homeopatian vaikutusta ADHD-diagnosoituihin lapsiin. Homeopaatti Heine Frey osallistui asiantuntijana tutkimukseen. Tämä tutkimus, jo osoitti homeopatian toimivuuden, dokumentissa todetaan.

Kaivoin tutkimuksen esille, ja se on löydettävissä maksumuurin takaa täältä. Dokumentissa tutkija toteaa, kuinka he tarjosivat mullistavaa tutkimustaan Lancetiin, ja sieltä kuulemma vastattiin että “Tutkimuksenne on hyvä, mutta ei kiinnosta meitä”. Tässä implikoitiin jonkinlaista tieteen salaliittoa aiheen tiimoilta. Minulla on kuitenkin sellainen fiilis, että minua yritetään viilata linssiin. Jospa Lancet ei julkaissutkaan tutkimusta, koska se oli huono. Tähän selvästi todennäköisempään johtopäätökseen viittaa myös tutkimusta kohtaan esitetty kritiikki. Sekin on maksumuurin takana, mutta onneksi tärkein on edelleen näkyvissä:

The authors deserve recognition for their effort to do a well-designed trial in the contested field of homoeopathy. However, for the following reasons we doubt that the effectivity of homeopathic treatment is supported by this study:

1. The exclusion of a quarter of all eligible study probands after they failed to show any improvement in the initial open trial phase does not correspond to usual practice and limits the generalisability of the results of the trial.

2. The worsening of symptoms in the double-blind trial phase under verum in arm A contradicts the hypothesis of the effectivity of homeopathic treatment. This lack of effect cannot be ascribed to the expectations of parents, as the authors argue.

3. The slight improvement of symptoms under verum in arm B in the second phase is with 1.67 negligible compared to the improvement of nearly 10 points seen in the open pre-trial phase (CGI scale). In our opinion, this points to the ineffectiveness of the treatment.

Samaa henkeä osoittaa myös Cochrane Collaborationin summaus homeopatiasta ADHD:n hoitoon. Tämä tutkimus kuului ilmeisesti arvioitavien joukkoon.

Main results

The forms of homeopathy evaluated to date do not suggest significant treatment effects for the global symptoms, core symptoms of inattention, hyperactivity or impulsivity, or related outcomes such as anxiety in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.

Authors’ conclusions

There is currently little evidence for the efficacy of homeopathy for the treatment of ADHD. Development of optimal treatment protocols is recommended prior to further randomised controlled trials being undertaken.

Tästä tutkimuksesta innostuneena Ammattihomeopaatti kuitenkin jatkaa:

Lopullisen todisteen dokumentti tuo katsojien nähtäville. Vesilinssit, jotka välittömästi reagoivat pieniinkiin veden pitoisuuksiin, ovat tutkimuksen kohteena FiBL-laboratoriossa Sveitsissä. Fyysikko Stefan Baumgartner ja biologi Tim Jäger osoittavat kokeellisesti miten ne reagoivat voimakkaasti laimennettuun (eli homeopaattisesti potenssoituun) lääkkeeseen.

Baumgartner ja Jäger ovat tutkimushistoriansa perusteella maanisesti homeopatiaan keskittyviä tutkijoita. Ei siis tule yllätyksenä, että he työskentelevät Bernin yliopistossa vaihtoehtoisen lääketieteen instituutissa. Ei siis pidemmälti myöskään yllätä ketään, että tutkimus on julkaistu avoimessa The Scientific World Journalissa kategoriassa “Holistinen terveys ja lääkintä”.

Kykyni tutkimuksen kritisoimiselle loppuvat tähän. Sitä ei ole arvosteltu missään saati saanut muunkaanlaista julkisuutta. Tutkimus itsessään on kokonaan luettavissa täältä, mutta tutkimusprotokollatietouteni jää auttamattoman vajaaksi, jotta voisin sanoa juuta tahi jaata.

Tutkimuksessa rasitettiin tutkimusta varten kasvattua limaskakasvustoa arsenikilla 48 tuntia, jonka jälkeen limaskat siirrettiin erilaisiin ryhmiin. Yksinkertaistettuna ryhmiin, joissa ne kasvoivat joko (homeopatialla) lääkityssä vedessä tai puhtaassa vedessä. Homeopatiaryhmiä oli jokaiselle potenssitasolle omansa (17X, 18X, 21X-24X, 28X, 30X ja 33X). Tulokset olivat ilmeisesti sen mukaisia, että kun arsenikkirasitettuja limaskoita lääkittiin arsenikkihomeopatialla, kasvien kasvu oli parempaa, kuin puhtaaseen veteen siirretyillä limaskoilla. Kasvu mitattiin lehtien määrästä ja pinta-alasta kuva-analyysilla.

Ensimmäinen mieleen tuleva virhe on kaikkien potenssiryhmien poolittaminen samaan tilastolaskentaan. “Homeopaattisia” verrokkiryhmiä oli enemmän kuin “puhtaan veden” verrokkiryhmiä, jolloin pelkkä ryhmien lukumäärän epätasapaino voi aiheuttaa vääristymän tuloksiin. Tässä ei myöskään nähdä potenssien vaikutuksia toistensa suhteen. Luulisi, että 33X on tehokkaampi “lääke”, kuin 17X?

Mutta kuten todettu, en osaa perustella arvelujani tilastolaskennalla, enkä osaa analysoida tutkijoiden tilastollisia metodeja.

Kritiikkini terävin kärki onkin tutkijoiden riippumattomuuden puutteellisuudessa ja julkaisukanavassa. Ne eivät imartele tätä tutkimusta.

Kuitenkin Ammattihomeopaatti on sitä mieltä, että tämä dokumentti osoittaa viimein kiistattomasti homeopatian toimivuuden ja riippumattomuuden plasebosta. Tällä hän osoittaa vain tietämättömyytensä tieteen standardeista.

Ps. Saksalaisilla on hellä kohta sydämessään kotimaiselle huuhaalle. Homeopatia on siellä paljon suuremmassa suosiossa, kuin esimerkiksi täällä Suomessa. “Saksalainen dokumentti homeopatiasta” osoittautuu siis usein jo esittelyssä melko vaaralliseksi lähtöasetelmaksi. Jonka potentiaali tässäkin tapauksessa toteutui.

Kun Jumala munakoisoon ilmestyi

Mistähän sitä aloittaisi.

Lousianassa tapahtuu ihmeitä joka päivä. Tämän viikon maanantaina tämä ihme manifestoitui munakoison muodossa. Kokki Jermarcus Brady oli työvuorossa leikkelemässä ja paistamassa munakoisoviipaleita, kun hän näki elävän todistuksen Jumalan olemassaolosta. Leikattuaan erään Pyhän Munakoison, hän havaitsi, että sen siemenet muodostivat kirjaimet G O D.

Ilmestys oli kerrassaan vaikuttava:

Brady showed the eggplant to the owner of the restaurant and fellow coworkers and took photos, but he believed it was meant to be shared with everyone.

Brady says he is no stranger to life’s struggle, and his faith has gotten him through. He raised four kids on a limited income before becoming a chef. He says the significance of the rare eggplant seeds aren’t lost on him.

“Through the road, he’s showing me that ‘hey, I’m real’ and that’s the only thing I can depend on,” said Brady.

Nähdessäni tämän ilmestyksen ensimmäistä kertaa, mielessä kävi kaksi asiaa: “Onkohan tosiaan noin?” ja “Tämä muistuttaa paljolti erästä sketsiä…”. Mennään siihen sketsiin myöhemmin, ensimmäisenä minua kiinnosti, ettei uutissivusto vain olisi parodiasivusto. Ei ole.

Toiseksi minua epäilytti kyseisen ravintolanpitäjän ja/tai kokin rehellisyys. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun uskonnollisilla ilmestyksillä koijataan. Päätin tutkia, josko tällainen siementen muodostus olisi edes mahdollista kyseisessä kasvissa.

Munakoisojen siivujen googlettelu tuntuu melko typerältä, mutta mitäpä ei skeptikkobloggari lukijoidensa puolesta tekisi. Heti äkkiseltään huomaa, että munakoison “siemenkotien” muodostus muistuttaa paljon tomaatin vastaavia. Havainto käy järkeen, sillä ovathan nuo saman suvun kasveja. Kuten tomaattienkin, munakoison “siemenkotien” määrä riippuu kustakin munakoisosta, joten munakoisolla voi olla parista neljään siementen muodostamaa rinkulaa. Viipaleessa näkyvien siemenrinkuloiden määrä riippuu myös leikkauskohdasta. Alueet ovat usein soikiomaisia ja kiekurallisia, ja kolmen sektorin näkyessä, muistuttaa viipale varsin usein jotakin tekstiä.

Sana GOD on ylläolevin ehdoin melko helppo muodostaa. Siksi ei yllättäne ketään, että tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun tämä ihme on koettu.

(Lähde)

Tarkkasilmäiset varmasti huomasivatkin jo, että kummassakin “GOD”-munakoisossa lukee itseasiassa GOG, mutta toinen G väärin päin. Tai ehkä jälkimmäisessä lukee GiG.

Kasvibiologian kautta siihen lupaamaani sketsiin, joka kiteyttää tämänkin ilmiön varsin oivallisesti.

YouTube Preview Image

Argumentti vapaasta tahdosta

Tämä on avoin kysymys. Amatööri”filosofiaa”, joka on pitkään mietityttänyt allekirjoittanutta.

Teema on uskonto, ja kristinuskon Jumalan ominaisuudet.

Lähdetään liikkeelle teodikean ongelmasta, jonka voi tiivistää kysymykseen “Jos jumala on kaikkivoipa, kaikkitietävä ja hyväntahtoinen, miksi maailmassa on kärsimystä ja pahuutta?”

Kysymykseen voi vastata monella tapaa, kuten vaikka “Emme voi täysin ymmärtää Jumalan tarkoitusperiä“. Vastaus on selkeä olankohautus kysymykselle, tunnustus ratkaisun puutteesta. Tässä vastauksessa Jumala vaikuttaa pahalta, mutta luotetaan siihen, että Hän tietää paremmin. Epäilijälle herää kuitenkin kysymys, kuinka kaikkivoivan ja kaikkitietävän suunnitelmaan voi kuulua ylimääräistä kärsimystä, jos on ollut olemassa tapa ratkaista se ilman kärsimystä. Tälläkin hetkellä jossakin viaton kuolee syyttä ja jokin metsän eläin korventuu tulipalossa. Josta kukaan ei edes tiedä. Miten ihmeessä kaikkivoipa Jumala on niin rajoittunut, että joutuu murhaamaan viattomia miljardeittain joka ikinen päivä, niin että se on välttämätöntä jonkin suuren suunnitelman toteutumiselle? Noh, turha tätä argumenttia mielikuvituksen puutteesta on sen pitemmälle jatkaa, varsinainen ongelma tulee esiin teodikean toisen puolikkaan “ratkaisussa”.

YouTube Preview Image

Yllä olevassa videossa esitellään ratkaisu pahaan maan päällä. “Jumala, luodessaan ihmiset, halusi antaa heille vapaan tahdon. Pahuutta on, koska ihmiset harjoittavat Jumalan antamaa vapaata tahtoa, eikä Jumala voi poistaa pahuutta särkemättä tuota vapaata tahtoa.”

Kuulostaa pintapuolisesti järkeenkäyvältä ja vakuuttavalta. Minua kuitenkin ihmetyttää tämä: mitä on vapaa tahto universumissa, jonka on luonut kaikkitietävä ja kaikkivoipa olento?

Tehdäksemme niinkin rohkean oletuksen, että peliyhtiöt Maxis sekä EA ovat vielä pystyssä 500 vuoden päästä, voimme olettaa lisäksi, että he ovat tehneet jälleen uuden SIMS-pelin. Tämä ihmiselämän simulaatio pyörii nyt rajattoman tehokkailla tietokoneilla, joten käyttäjä on kaikkivaltias kaikissa simuloidun maailman yksityiskohdissa. Tämä on analogia Jumalan kaikkivoipuudelle.

Olettakaamme nyt, että Sinä olet pelaaja vuodessa 2514, ja sait hykerryttävän idean luoda maailman valmiiksi, sekä kaikki sen asukkaat luonteenpiirteineen ja muine ominaisuuksineen. Haluat luoda maailman niin, että kun käynnistät simulaation, sinun ei tarvitse koskea siihen kertaakaan. Peli ruksuttaa tietokoneen suorittimen sille suomin voimin simulaatiosi valmiiksi, ja haluaa, että tarkastat tuloksen. Onko tämä se lopputulos, jonka halusit? Simulaatio on pakko tarkastaa. Tämä on analogia Jumalan kaikkitietävyydelle.

Simulaation esikatselussa näet kaiken, mitä tuossa maailmassa tulee esiasettamiesi parametrien puitteissa tapahtumaan. Näet maailman vaikuttavan ihmisiin, ihmisten maailmaan ja toisiin ihmisiin. Näet jokaisen tragedian ja onnen hetken. Esikatselu päättyy, ja sinulle annetaan mahdollisuus muuttaa parametrejä, vaikka niin, että Mikko ei murhaisikaan Pekkaa simulaation seuraavassa versiossa.

Tällä hetkellä on tärkeää ymmärtää, että asetusten jättäminen siten kuin ne olivat, ovat ratkaisu. Se on päätös siitä, että simulaatio kelpaa sellaisena kuin se on. Et siis voi jälkeen päin pestä vastuutasi maailman tapahtumista, vain koska “annoin heille vapaan tahdon”. Tiesit tarkkaan mitä tulee tapahtumaan, ja annoit sen tapahtua.

Näin pitäisi olla ilmiselvää analogian ulkopuolella, että Jumala on omakätisesti suunnitellut jokaisen tragedian ja vääryyden, mitä maailmassa tulee koskaan tapahtumaan. Hän tiesi luodessaan maailmankaikkeuden kaikki murhatut lapset ja kidutetut viattomat. Hänen mielestään se oli okei, eikä mitään pitänyt muuttaa.

Jos Jumala on olemassa, hän ei ole hyvä. Jos Jumala on olemassa, meillä ei ole vapaata tahtoa. Jokainen tekomme ja ajatuksemme on ennalta nähty ja kelpaavaksi hyväksytty. Ja siten suunniteltu.

—–

Huom: Analogiani tekee ylimääräisen mutkan. Jumalalla ei olisi koskaan ollut tarvetta “esikatsella simulaatiota” tai hyväksyttää suunnittelunsa lopputulosta itsellään. Jumalan luodessa maailman, hän ei ole voinut luoda vapaata tahtoa. Jumala on tiennyt jokaisen liikkeesi nyt ja aina. Hän tietää ne, koska suunnitteli ne.

—–

Miksi kirjoitan tämän blogiin tällaisen lyhyen ja kämäisen esseen/analogian muodossa? Koska tätä ei oikein tuoda esille missään. Teodikean ongelma on ratkaisematta sekä luonnonkatastrofien osalta, että ihmisen toiminnan osalta. Se selitetään ihmisen vapaalla tahdolla, mutta sellaista ei voi olla olemassa maailmassa, jonka on luonut kaikkivoipa kaikkitietävä olento. Minun ajatteluni mukaan. Olen ajatellut näin jo pitkään, mutta koska en ole kuullut sitä mistään muualta (vapaan tahdon puuttuminen uskovaisessa maailmankuvassa on aika iso juttu?), epäilen ajatuksieni pätevyyttä. Kaipaan vastalauseita. Antaa tulla.

Tiede ja Arki: Kriittinen ajattelu osaksi kouluopetusta

Suomalainen Youtube-kanava “Tiede ja Arki” on tuottanut lyhyehkön haastattelun Arno Kotron kanssa. Videossa keskustellaan filosofian ja kriittisen ajattelun roolista koulutusjärjestelmässämme.

YouTube Preview Image

Videoon liittyviä linkkejä:
Kotron vieraskynä Hesarissa: Koulu ei kasvata huuhaa-kriittisyyteen
Kotron kolumni Opettaja-lehdessä
Arno Kotrosta Wikipediassa

Lisää Tiede ja Arki -videoita täältä.

 

Tiede puhuu puolestaan, useimmat vain tarvitsevat tulkin

Kukaan vähääkään GMO-teemaa mediassa seuraava henkilö ei ole voinut välttyä seuraavalta uutiselta: Gilles-Éric Seralinin rottatutkimus on julkaistu uudelleen.

Niille luolassa eläneille seuraava selostus: Séralini on nimi, jonka GMO:n vastustajat lausuvat mielellään. Kirjoitin jo aikaa sitten omassa GMO-tekstissäni nopeasti Séralinista. Tämä ranskalainen tutkija teki rottakokeen, jossa rotille syötettiin GM-maissia. Tutkimuksen mukaan GM-maissia syöneille rotille kasvoi kasvaimia, siinä missä verrokkiryhmälle ei.

Tutkimus sai valtavasti kritiikkiä. Se oli julkaistu Food and Chemical Toxicology -lehdessä, ja lehti vetikin tutkimuksen myöhemmin (kritiikin takia) pois. Lainaus eräästä arviosta:

The European Society of Toxicologic Pathology (ESTP) also reviewed this article. ESTP members are pathologists specialized in the diagnosis and interpretation of animal pathology from safety studies, particularly rodent carcinogenesis bioassays. Since generation and interpretation of pathology data are of paramount importance in carcinogenicity studies, the ESTP wants to highlight major pathology shortcomings in the article by Séralini et al.

The ESTP comes to the conclusion that the pathology data presented in this paper are questionable and not correctly interpreted and displayed because they don’t concur with the established protocols for interpreting rodent carcinogenicity studies and their relevance for human risk assessment. The pathology description and conclusion of this study are unprofessional. There are misinterpretations of tumors and related biological processes, misuse of diagnostic terminology; pictures are not informative and presented changes do not correspond to the narrative. We would like to finish our commentary with a question: what is the scientific rationale that led the journal reviewers and the editorial board of Food and Chemical Toxicology to accept this article for publication?

Tutkimuksen merkittävimmät rajoitteet olivat: käytetty rottapopulaatio oli sopimaton tutkimuksen metodologiaan, verrokkiryhmän ja GM-ryhmän välillä oli suuri lukumääräepäsymmetria (20 vs. 80), sen käyttämät tilastolliset analyysit olivat ei-tavanomaisia, eikä se vakioinut rottien kasvaimien muodostukseen vaikuttavia tekijöitä.

Päätös vetää tutkimus julkaisusta oli ehdottomasti oikea.

Kuka tällaisen, selkeästi tarkoitushakuisesti rakennetun tutkimuksen suostuu siis julkaisemaan uudelleen? No selkeästi tarkoitushakuisia tutkimuksia ennenkin julkaissut julkaisu, Environmental Sciences Europe. Séralinia kohtaan tehdyistä “vääryyksistä” jo pitkän aikaa huutanut gmoseralini.org onkin nyt riemuissaan jutussaan: “Republication of the Séralini study: Science speaks for itself“. Juttua lukien tulee kuitenkin mieleen, josko he nuolaisevat ennen kuin tipahtaa:

GMOSeralini.org editor Claire Robinson commented: “This study has now successfully passed no less than three rounds of rigorous peer review.

Now the study has passed a third peer review arranged by the journal that is republishing the study, Environmental Sciences Europe.

Few studies would survive such intensive scrutiny by fellow scientists. The republication of the study after three expert reviews is a testament to its rigour, as well as to the integrity of the researchers.

If anyone still doubts the quality of this study, they should simply read the republished paper. The science speaks for itself.

Tiede varmasti puhuukin puolestaan, mutta kaikki eivät osaa kieltä. Ne jotka juhlivat tämän uudelleenjulkaisun tarkoittavan jotain erityistä, tarvitsevat ehdottomasti tulkin seuraavalla kerralla kun “tiede puhuu”.

Mitä tiede oikeasti sanoi?

Tätä uudelleenjulkaisua on turha käsittää kolmantena kierroksena vertaisarviointia. Tutkimusta ei vertaisarvioitu ennen julkaisua. ESEU:n kolmijäseninen “arvioijapaneeli” tarkasti vain, että tutkimuksen data ei ollut muuttunut aiemmasta versiosta. Julkaisun päätoimittaja kertoo tämän itse (Nature):

ESEU conducted no scientific peer review, he adds, “because this had already been conducted by Food and Chemical Toxicology, and had concluded there had been no fraud nor misrepresentation.” The role of the three reviewers hired by ESEU was to check that there had been no change in the scientific content of the paper, Hollert adds.

Hups.

Dataa on tullut uuteen versioon lisää, ja sitä on toisaalta myös käsitelty hieman aikaisemmasta poiketen. Mutta kuitenkin erittäin oudolla tavalla. Toisekseen, Séralini ei voi koskaan selittemällä poistaa sitä tosiasiaa, että hänen valitsemansa lukumäärä tämän linjan rottia on yksinkertaisesti riittämätön tutkimuksen johtopäätöksiin (johtuen tutkimuksen kestosta). Tämä oli selvää paperin ensimmäisestä versiosta, ja on selvää nytteminkin. Ja Séralini taitaa sen vahingossa myöntääkin:

We used the Sprague-Dawley strain of rat, as recommended for chronic toxicology tests by the National Toxicology Program in the USA, and as used by Monsanto in its 90-day study. This choice is also consistent with the recommendation of the OECD that for a chronic toxicity test, rats of the same strain should be used as in studies on the same substance but of shorter duration.

Niin se vain on, että tiede puhuu puolestaan.